Czy muszę płacić alimenty na byłą żonę czyli obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Niektóre konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego trwają nawet po jego rozwiązaniu. W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje zasada równej stopy życiowej małżonków. Po rozwodzie co prawda zasada ta przestaje obowiązywać, jednak pomiędzy byłymi małżonkami nie wygasają roszczenia alimentacyjne. Gdy jedno z byłych małżonków pozostaje w niedostatku, czyli jeżeli jego poziom życia znacznie się pogorszył i nie jest w stanie sam zaspokoić swoich potrzeb – ma prawo zwrócenia się do sądu o zasądzenie na jego rzecz alimentów. Prawo to jest jednak w istotny sposób ograniczone. Kiedy rozwiedzionym małżonkom przysługują alimenty? Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Wezwanie do sądu, a obowiązki pracownika

Obowiązek stawiennictwa w sądzie dotyczy dni roboczych i skutkuje zazwyczaj nieobecnością w pracy. Co w przypadku gdy pracodawca nie chce zwolnić nas z pracy w celu stawiennictwa w sądzie, lub przekonuje do skorzystania na ten cel z urlopu? Czytaj dalej »

Comments are off for this post