Pozew grupowy narzędziem dla konsumentów

W ostatnim czasie głośno było w mediach o zmianach w prawie, które ułatwią egzekwowanie  praw przez konsumentów. Nowa ustawa zwiększa uprawnienia konsumenta i poszerza jego ochronę. Jest to niewątpliwie właściwy kierunek ustawodawstwa, którego dobroczynne działanie odczujemy wszyscy na własnej skórze. Co jednak, kiedy już padliśmy ofiarą nieuczciwego przedsiębiorcy i nie pozostaje nam nic innego jak wdać się w spór sądowy? Jakie mamy możliwości i jakie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie? W tym wpisie postaram się przybliżyć Państwu zalety funkcjonującego w polskich realiach już od czterech lat rozwiązania, stworzonego między innymi dla dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.  W bieżącym roku, będziemy obchodzić czwartą rocznicę wejścia w życie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Czym jest pozew grupowy i jakie daje możliwości? O tym dowiedzą się Państwo z niniejszego wpisu. Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Różnice pomiędzy przestępstwem zniesławienia a znieważenia

O przestępstwach pomówienia i znieważenia, często można usłyszeć za pośrednictwem mediów w kontekście postępowań sądowych dotyczących polityków czy innych osób publicznych. Wiedza o przesłankach popełnienia tych przestępstw może przydać się jednak każdemu w codziennym życiu. Każdy z nas ma konstytucyjnie uwarunkowane prawo do ochrony swoich dóbr osobistych.

Zniesławienie i znieważenie są typami czynów zabronionych mieszczącymi się w tym samym rozdziale kodeksu karnego, zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej”. Przepisy znajdujące się w tym rozdziale chronią dobra osobiste człowieka. Oba przestępstwa wprowadzono do kodeksu karnego w 1997 r., poparte są przepisami Konstytucji, która za pomocą art. 30 chroni przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka. Art. 47 Konstytucji natomiast, stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także do decydowania o swoim życiu osobistym. Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Czy muszę płacić alimenty na byłą żonę czyli obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami

Niektóre konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego trwają nawet po jego rozwiązaniu. W trakcie trwania małżeństwa obowiązuje zasada równej stopy życiowej małżonków. Po rozwodzie co prawda zasada ta przestaje obowiązywać, jednak pomiędzy byłymi małżonkami nie wygasają roszczenia alimentacyjne. Gdy jedno z byłych małżonków pozostaje w niedostatku, czyli jeżeli jego poziom życia znacznie się pogorszył i nie jest w stanie sam zaspokoić swoich potrzeb – ma prawo zwrócenia się do sądu o zasądzenie na jego rzecz alimentów. Prawo to jest jednak w istotny sposób ograniczone. Kiedy rozwiedzionym małżonkom przysługują alimenty? Czytaj dalej »

Comments are off for this post

Wezwanie do sądu, a obowiązki pracownika

Obowiązek stawiennictwa w sądzie dotyczy dni roboczych i skutkuje zazwyczaj nieobecnością w pracy. Co w przypadku gdy pracodawca nie chce zwolnić nas z pracy w celu stawiennictwa w sądzie, lub przekonuje do skorzystania na ten cel z urlopu? Czytaj dalej »

Comments are off for this post