Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest w pewien sposób uprzywilejowane. Sąd udzieli zabezpieczenia jeżeli strona uprawdopodobni istnienie roszczenia. Sprawy alimentacyjne to wyjątek od zasady, która mówi, że udzielenie zabezpieczenia nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.  Co zabezpieczenie oznacza  w praktyce? Czytaj dalej »